Obvestilo o 10. seji nadzornega sveta

Obvestilo o 9. seji nadzornega sveta

Obvestilo o 8. seji nadzornega sveta

Obvestilo o 7. seji nadzornega sveta

Polletno poročilo družbe Kompas Shop d.d. in Skupine Kompas Shop 2019

Obvestilo o 6. seji nadzornega sveta

Obvestilo o 5. seji nadzornega sveta

Izjava o UPRAVLJANJU IN IZJAVA O skladnosti s kodeksom

Revidirano letno poročilo družbe KOMPAS SHOP d.d. in skupine KOMPAS SHOP 2018

Obvestilo o 4. seji nadzornega sveta

Obvestilo o 3. seji nadzornega sveta

Obvestilo o 2. seji nadzornega sveta

Obvestilo o konst. seji nadzornega sveta

Obvestilo o 3. seji nadzornega sveta

Izjava o skladnosti s kodeksom

Revidirano letno poročilo družbe KOMPAS SHOP d.d. in skupine KOMPAS SHOP 2017

Obvestilo o 2. seji nadzornega sveta

Obvestilo o konstitutivni seji nadzornega sveta

Obvestilo o 21. seji nadzornega sveta

Obvestilo o 20. seji nadzornega sveta

Obvestilo o pripojitvi družbe KOMPAS SHOP k družbi KOMPAS MTS

Obvestilo o 19. seji nadzornega sveta

Obvestilo delničarjem

Obvestilo o 18. seji nadzornega sveta

Obvestilo o 17. seji nadzornega sveta

Revidirano letno poročilo skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2016

OBVESTILO O 15. REDNI SEJI NADZORNEGA SVETA

Obvestilo o pogajanjih o morebitni pridobitvi lastnih delnic

Obvestilo o 13. redni seji nadzornega sveta

Obvestilo o pozivu delničarjem – pravnim skupnostim po 376. členu ZGD-1

Obvestilo o 12. redni seji nadzornega sveta

Kompas MTS d.d. Letni dokument

Obvestilo o 4. seji nadzornega sveta