Ceniki tobačnih izdelkov

Torek, 7. februar 2017

Skladno z določbami 5. odst. 30. člena veljavnega Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) je prepovedano dajanje na trg tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov preko interneta, telekomunikacij ali katere koli druge razvijajoče se tehnologije, v posledici česar vas obveščamo, da družba KOMPAS SHOP d.d. skladno z veljavnimi predpisi tovrstne izdelke prodaja in izdaja zgolj preko obstoječih poslovalnic.

Cenik cigaret

Cenik cigarilosov

Cenik cigar

Cenik tobaki

Cenik tobaki za žvečenje