Varovanje osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov v spletni trgovini KOMPAS SHOP

1. Uvod

Spoštovani!
Pred vami so Informacije o obdelavi osebnih podatkov v okviru spletne trgovine KOMPAS SHOP (v nadaljevanju: IOOPVL).

Upravljavec osebnih podatkov je družba KOMPAS SHOP d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, Matična številka: 5004560000, Davčna številka: SI 26884836, skladno s  Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov ter veljavno slovensko zakonodajo glede varstva osebnih podatkov. Kadar je v povabilih za podajo različnih soglasji ali nagovorih o načinu podaje povpraševanj, registracije v spletni trgovini ali opravljanju nakupov zapisano, da dajete osebne podatke KOMPAS SHOP, jih vselej dajete upravljavcu  KOMPAS SHOP d.d.

Poleg IOOPVL vas prosimo, da se seznanite tudi s pogoji spletne trgovine KOMPAS SHOP, ki ob registraciji v spletni trgovini ali nakupu v spletni trgovini predstavljajo vsebino pogodbenega razmerja in jih ob oddaji naročila tudi sprejmete, ter s Politiko piškotkov, ki razkriva s katerimi piškotki pridobivamo oziroma obdelujemo vaše osebne podatke in za katere namene.

2. Osebni podatki
Osebni podatek je katerakoli informacija, ki se nanaša na posameznika, ga določa ali omogoča njegovo določljivost. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

3. Nameni obdelave osebnih podatkov, podatki in pravni temelji

3.1. Upravljavec skladno z nameni opredeljenimi v teh IOOPVL zbira in naprej obdeluje naslednje osebne podatke:

1) v primeru registracije v spletni trgovini (pravni temelj iz točke b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov):
- ime in priimek, naslov, e-naslov, telefon, naslov za dostavo, uporabniško ime in geslo.

2) v primeru nakupa v spletni trgovini (pravni temelj iz točke b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov):
- ime, priimek, rojstni datum, naslov, e-naslov, telefon, naslov za dostavo (če je drugačen od naslova bivališča), naslov za račun, podatke o izbranem načinu dostave (na naslov oziroma osebni prevzem v poslovalnici), podatke o načinu plačila (podatki o kreditni kartici, izbran način plačila po povzetju ali prek Paypal), podatki o kupljenih izdelkih (artikel – opis, šifra, cena), podatki o času nakupa (dan, ura) in podatki o izdanem računu (podatki na računu).

3) v primeru povpraševanja v spletni trgovini in umestitve izdelka v košarico hranimo podatke o izbranih (še ne kupljenih) izdelkih v košarici za registrirane obiskovalce spletne trgovine (pravni temelj iz točke b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov):
- podatki o izdelkih (artikel – opis, šifra, cena), podatki o času vnosa izdelka v košarico (datum, ura) v povezavi s podatki o registriranem uporabniku spletne trgovine.

4) v primeru registriranih uporabnikov v spletni trgovini hranimo podatke o že opravljenih nakupih (pravni temelj iz točke b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov):
- ime in priimek, naslov, e-naslov, telefon, naslov za dostavo, uporabniško ime in geslo, čas nakupa (datum), kupljeni izdelki (artikel – opis, šifra, cena), podatek o dostavi (datum dostave).

5) v primeru naročila na prejemanje obvestil o ponudbi in novostih v ponudbi – prejemanje e-novic (pravni temelj iz točke a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov):
- ime in priimek, e-naslov.

6) v primeru, ko se obrnete na nas z različnimi vprašanji (pravni temelj iz točke a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, kadar nam postavite vprašanje in pravni temelj iz točke b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, kadar nam na ta način pošljete povpraševanje):
- ime in priimek, telefonska številka, e-naslov in vsebina sporočila.

3.2. Roki hrambe

Nakup v spletni trgovini KOMPAS SHOP lahko opravite kor registriran uporabnik ali kot gost. Registrirani uporabnik v pogodbeni odnos z upravljavcem vstopi že ob izvedbi registracije, ko sprejme splošne pogoje spletne trgovine KOMPAS SHOP, in uživa prednosti in ugodnosti, kot izhajajo iz splošnih pogojev. Gost opravi nakup v spletni trgovini KOMPAS SHOP s sprejemom Splošnih pogojev spletne trgovine KOMPAS SHOP, pri čemer za ta namen posreduje osebne podatke, kot so navedeni v točki 2 zgoraj.
Podatki, ki so bili upravljavcu posredovani ob sprejemu splošnih pogojev spletne trgovine KOMPAS SHOP (pravni temelj iz točke b prvega odstavka Splošne uredbe o varstvu podatkov) se obdelujejo za namen izvajanja pravic in obveznosti pogodbenih strank kot izhajajo iz veljavnih splošnih pogojev in se za ta namen hranijo v okviru zastaralnih rokov po splošnih pravilih obligacijskega prava (praviloma 5 let od zaključka posla).

Podatki, ki jih posamezniki posredujejo upravljavcu na podlagi privolitve (točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) se praviloma hranijo do njenega preklica.

4. Drugi nameni, ki jih določajo predpisi

Upravljavec obdeluje osebne podatke tudi za izvajanje zakonskih obveznosti (točka c prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov):
-    za namene izdaje računov (Zakon o DDV) na podlagi nakupov ter za namene reševanja reklamacij na podlagi veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov, za odzivanje v morebitnih nadzornih postopkih (tiste osebne podatke, ki jih določa posamezen zakon oziroma so potrebni za odzivanje na zahteve organov ali posameznikov).

Na podlagi prevladujočega zakonitega interesa (točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) obdeluje upravljavec osebne podatke obiskovalcev spletne trgovine oziroma kupcev spletne trgovine tudi za namen odzivanja na morebitne druge pravne zahtevke.

Na podlagi in pod pogoji iz določb Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2 oziroma točka e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) upravljavec uporablja elektronske naslove kupcev v spletni trgovini za namen
obveščanja kupcev po e-pošti o akcijah, znižanjih in drugih ugodnostih. Kupci lahko takšno uporabo e-naslova zavrnejo že ob njegovem posredovanju upravljavcu ali pa kadarkoli kasneje (tudi ob vsakem prejetem elektronskem obvestilu).

5. Obdelava osebnih podatkov s piškotki

Upravljavec obdeluje osebne podatke obiskovalcev spletne trgovine tudi s pomočjo piškotkov. Piškotki so majhne datoteke, ki se preko spletnega brskalnika naložijo na računalnik ob vstopu na spletno stran. Piškotki upravljavcu pomagajo izboljšati spletno stran in izkušnjo obiskovalcev s spletno stranjo. Za podrobnosti glede piškotkov prosimo preberite našo Politiko piškotkov.

Osebni podatki, ki jih upravljavec obdeluje za zgoraj navedene namene in v okviru dopustnih rokov hrambe, bodo hranjeni v elektronski ali fizični evidenci osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično zavarovane, ter do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe upravljavca. Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati s posameznikom.

6. Obdelava s tretjimi osebami

Obdelava osebnih podatkov se vrši tudi s pogodbenimi obdelovalci (npr. za dostavo izdelkov, zunanja IT podpora in zunanja računovodska služba), s katerimi je upravljavec sklenil ustrezni pisni dogovor o obdelavi osebnih podatkov skladno z zakonitimi nameni, ki so opredeljeni v IOOPVL. Upravljavec osebne podatke hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

7. Pravice posameznikov

Pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi ima posameznik pravico do informiranosti, dostopa do osebnega podatka, popravka, izbrisa, omejitev obdelave, prenosljivosti, ugovora, neavtomatizirano sprejete odločitve, pritožbe nadzornemu organu, umika privolitve k obdelavi.

Posameznik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo ter jo posredovati na e-naslov: dpo@kompas- shop.si .
 
8. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na naslovu: dpo@kompas-shop.si, kamor lahko poleg zahtevka za uveljavljanje pravic posameznikov le-ti zastavijo dodatna vprašanja, vezana na obdelavo osebnih podatkov.

9. Pravica do pritožbe

Če posameznik po kontaktu z upravljavcem še vedno meni, da so mu kršene pravice na podlagi predpisov o varstvu osebnih podatkov, ima pravico do pritožbe pri nacionalnemu nadzornemu organu: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.

10. Veljavnost in sprememba teh informacij

Informacije o obdelavi osebnih podatkov so veljavne od 25. 5. 2023, s popravki 1.  7. 2024, in so dostopne na povezavi: https://www.kompas-shop.si/sl/ ter se lahko spreminjajo skladno s spremembo predpisov in najboljšimi praksami.

IZJAVE VOP – 13. čl. GDPR

Izkoristi akcije

Bodi obveščen med prvimi o naših
novostih in akcijah ter prihrani že danes!